17 12, 2015

Medijska komuna je ZA

Spremembe. Zveni ironično, toda v vseh družbah so edina stalnica ravno spremembe. Družbe se spreminjajo tako kot posamezniki in posameznice. Brez sprememb