Eno kolo, dva kolesa, tri kolesa ali eno kolo, dve kolesi, tri kolesa? V nadaljevanju si bomo ogledali, katera raba je pravilna.

Pravopis nas uči, da so števke ženskega spola, zato pravilno štejemo: nič, ena, dve, tri, štiri, pet … Pri naštetih primerih je torej pravilen drugi primer.

Z ženskimi oblikami štejemo vse, kar je ženskega spola: dve mizi, dve obleki, dve osebi, dve predstavitvi, dve napaki, medtem ko z moškimi oblikami štejemo: dva gospoda, dva avta, dva stola, predmete srednjega spola pa štejemo: dve kolesi, dve okni, dve drevesi, dve jajci … In kar je za nas, študente, še posebej pomembno: dve predavanji (ne pa dva predavanja).

Kot smo že ugotovili, se štetje pogovorno uporablja napačno. Spodaj je zapisanih nekaj napačnih primerov, ki pa so v rabi že uveljavljeni.

 • Val 202 [val dvesto dva],
 • Mi2 [midva],
 • T-2 [te dva],
 • 1 + 1 = 2 [ena plus ena je dva].

Toporišičeva slovnica v naslednjem primeru dovoljuje obe rabi:

 • Tekma se je končala z rezultatom 2 : 1 [dva/dve proti ena].

In kako bi prebrali letnico 2002? Preberemo jo lahko na dva načina, moško [dva tisoč dva] in žensko [dva tisoč dve]. Pravilna je ženska oblika. V primeru, ko za letnico postavimo piko, pa to preberemo: [dva tisoč drugega leta], (2002. leta).

Odstopanj od pravopisa je veliko. Radijski voditelji npr. ob ponavljanju telefonske številke preberejo: nič, pet, tri, dva, dva, šest, sedem, sedem, tri. A po pravopisu je narobe. Pravilno bi morali prebrati: ničla, petka, trojka, dvojka, dvojka, šestica, sedmica, sedmica, trojka.

Poglejmo si še, kako pravilno preberemo decimalni zapis:

 • 1,5 [ena cela pet ali ena cela pet desetink]
 • 2,3 [dve celi tri]
 • 4,5 [štiri cele pet]
 • 2,345 [dve celi tristo petinštirideset tisočink]
 • 102,55 [sto dve celi petinpetdeset]

Pri pravilnem branju decimalnega zapisa si moramo zapomniti, da so števke ženskega spola, in si predstavljati, da štejemo celote (ena cela, dve celi, tri cele, štiri cele, pet celih, šest celih …).

Ko pa decimalnemu zapisu sledi še enota, pazimo, da jo postavimo v rodilnik ednine:

 • 1,6 [ena cela šest metra]
 • 2,2 [dve celi dve (desetinki) kilometra]
 • 45,5 [petinštirideset celih pet (desetink) kilometra]
 • 3,40 EUR [tri evre štirideset centov]
 • 1,5 mio EUR [milijon evrov in pol]
 • 2,5 leta [dve leti in pol]

 

In kako je s številkami pri opisovanju časa?

 • 1 h 30 min [ena ura in trideset minut]
 • 30 [pol tri, pol treh popoldne/popoldan. Kdaj imaš predavanje? Ob štirinajst trideset in ne ob štirinajst trideseti uri!].
 • 35 [sedem petintrideset] Kdaj imaš predavanje? Ob sedmi uri in petintrideset minut, pet čez pol sedmo, ob pol osmi uri in pet minut.
 • 25 [osem petindvajset] Kdaj imaš predavanje? Ob osmi uri in petindvajset minut, pet minut pred pol deveto, 25 minut čez osem/osmo.

 

 

 

Maja Petrovčič