Zakaj smo takšni, kot smo? Ali je na nas vplivala zgolj naša biološka narava ali pa smo ljudje oblikovani s strani družbe? Ali je možno, da smo rezultat obojega? Kaj je torej človek?

Študentje dodiplomskega programa Biopsihologija vas vabimo k sodelovanju pri organizaciji dogodka z naslovom »KAJ JE ČLOVEK?«.

Preko okrepitve stikov med študenti ter spodbujanja sodelovanja med študenti in zaposlenimi UP želimo organizirati strokovni simpozij, kjer bo prišlo do vzpostavitve dialoga o človeku na presečišču narave in družbe.

Dogodek želimo uresničiti v sklopu Tedna Univerze na Primorskem, zato smo zanj rezervirali sredo, 15. marec 2017.

Želimo si, da bi pri organizaciji sodelovali študentje in zaposleni z različnih fakultet in smeri naše univerze, zato vas vabimo, da se nam pridružite ter skupaj z nami poskušate odgovoriti na večno vprašanje »Kaj je človek?«.

Za več informacij nam lahko pišete na drapagapanapa@gmail.com.

Dragana Vujić, študentka Biopsihologije