Spremembe. Zveni ironično, toda v vseh družbah so edina stalnica ravno spremembe. Družbe se spreminjajo tako kot posamezniki in posameznice. Brez sprememb bi ostali zamrznjeni v času. Kljub temu pa se marsikdo spremembam upira. Zakaj? Ker je družba, ki se ne spreminja, udobna. Predvidljiva. Podoba družine z očetom, mamo in otroki za mizo ob nedeljskem kosilu. Ista podoba v številnih oglasih. Udobnost za nekatere, ne pa za vse. Skrajno neudobna za tiste, ki iz te idealizirane podobe izstopajo.

A kljub temu družine, ki ne ustrezajo temu idealu, obstajajo in so obstajale že od nekdaj. Od enostarševskih družin do družin s homoseksualnimi starši, ki kljub tabuju, ki jih spremlja od nekdaj, funkcionirajo in tudi »uspešno« vzgajajo otroke.

V četrtek, 10. decembra, je bil svetovni dan človekovih pravic. A se, vsaj med študenti o pravicah manj vrednih, manj idealnih in nesprejetih skupinah v naši družbi ni razpravljalo, vsaj nič več kot ponavadi, kar je za tako pomembno temo zaskrbljujoče.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) odpravlja diskriminacijo ravno na tem področju. Novela ZZZDR tako istospolne in raznospolne pare izenačuje v vseh pravicah in dolžnostih. Glavna sprememba je v stavku: »zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moškega in ženske«, kjer besede »moškega in ženske« nadomestita besedi »dveh oseb«. Ostale spremembe so zgolj njeno dopolnilo. S tem bi prenehal veljati zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti in se dopolnil oz. skupnost preoblikoval v istospolno partnersko zvezo. Z  uveljavitvijo ZZZDR bi se torej uresničil 14. člen Ustave RS, ki pravi, da so »v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino«. Spolna usmerjenost kot osebna okoliščina nikakor ne more biti podlaga za različno obravnavo istospolnih in raznospolnih partnerskih zvez. Gre ZA dosledno spoštovanje enakosti v različnosti.

Zato je pomembno, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah ZZZDR. Pomembno je, da imamo vsi zagotovljene iste možnosti, pravice in dolžnosti, saj gre ravno za to. Enakost. Enakopravnost. Enakovrednost. Omogočanje istih pravic, ki jih raznospolni pari že imamo. Nam ne spremeni veliko, saj nismo za nič prikrajšani, a je ob tem ključnega pomena za vse zapostavljene in diskriminirane posameznike. Danes so pred vprašanjem enakosti oni, jutri se pa lahko v istem položaju znajde katerikoli izmed nas.

Sara Kres

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike Medijske komune.