Spletna stran, ki je pred vami, je nastala na željo in pobudo študentov študijskega programa Medijski študiji na Oddelku za medijske študije Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ). Naš primarni cilj je vzpostaviti prostor, kjer bomo lahko izražali svoje misli, ideje in komentarje ter na ta način še koga spodbudili k aktivnemu razmišljanju in udeležbi tako v študijskem kot tudi širšem družbenem življenju.

Želimo si, da bi imeli študentje možnost in seveda tudi željo soustvarjati svoj študij, in tako ta čas tudi čim bolje izkoristiti. Tako na Oddelku kot Fakulteti nasploh ni bilo spletne strani ki bi bila namenjena samo študentom in prek katere bi lahko vso teorijo, pridobljeno na predavanjih, uporabili tudi v praksi, poleg tega pa bi na enem mestu zbrali vse študentom zanimive informacije. Ob ukinjanju lokalnih študentskih medijev nismo imeli nobene platforme, prek katere bi se lahko izražali. Tako smo ustvarili spletno stran, ki postopoma postaja povezovalec idej, orodje za izražanje misli in začetek grajenja neke skupnosti.

V našem okolju je zaznati precejšnje nezanimanje študentov za aktualno dogajanje, zavzemanje stališč in kritično mišljenje. Etablirane študentske organizacije in Univerza tega ne spodbujajo in tudi širša družbena klima je naravnana tako, da od mladih ne pričakuje in niti ne zahteva reflektiranja trenutne družbene situacije. To sami vidimo kot problem, saj menimo, da moramo, tudi če smo še mladi, imeti izoblikovano mnenje o aktualnih temah, predvsem tistih, ki so neposredno povezane z našim življenjem, predvsem pa se moramo za svoje pravice in stališča zavzemati.

V preteklosti so bili študentje kot pomemben del civilne družbe pogosto pobudniki družbenih sprememb in študentsko organiziranje je tako v tujini kot tudi v Sloveniji igralo pomembno vlogo pri oblikovanju družbenega življenja. Iz naših izkušenj med študijem na Univerzi na Primorskem je danes občutiti precejšnje nezanimanje študentov ne samo za aktualna družbeno-politična vprašanja, kot se to na splošno pripisuje celotni generaciji, temveč tudi za osnovne mikroravni študentskega življenja v lokalnem okolju. Po večini prevladuje pasivnost, ki daje občutek, kot da večina fakulteto obiskuje z izključno enim ciljem – čim prej zaključiti študij in oditi. Tako, kot se kot državljani vse pogosteje odpovedujemo pravici do odločanja, tako se kot študentje še pogosteje odpovedujemo pravici do soustvarjanja študentskega okolja, katerega del smo.

Mnogi nam pravijo, da so študentska leta najlepša leta življenja, in verjetno imajo tudi razloge za to. Čeprav se že kot mladi soočimo z množico »bremen odraslosti«, smo v teh časih še vedno dokaj svobodni. Prosti smo vsakodnevne rutine, ki nastopi z redno zaposlitvijo, prosti odgovornosti, ki nastopi s prvim naraščajem, in prosti preteklosti, saj imamo še vse pred seboj. Zato tega obdobja ne smemo prespati in se nenadoma zbuditi v realnost brez statusa, temveč moramo ta čas izkoristiti in nekaj ustvariti.

Študentje se čutimo odgovorne pri soustvarjanju študijskega življenja, zato smo se odločili, da bomo v tej smeri tudi nekaj storili. Z dvema projektoma na Fakulteti za humanistične študije želimo obogatiti svoje študentsko okolje in mu vrniti življenje. Študentska soba Burja 3 v prvem nadstropju naše fakultete je namenjena predvsem druženju, izmenjevanju idej in mnenj ter organiziranju najrazličnejših dogodkov, ki bodo popestrili dogajanje na Univerzi. Postala je že pravo stičišče študentov, prostor, kjer ob sproščenem klepetu nastajajo velike ideje. Vse pa bo dokumentirano na tej spletni strani, ki bo poleg objavljanja novic in dogodkov tudi orodje za izražanje komentarjev in misli aktivnih študentov. Študentov, ki od svojega študija želijo nekaj več kot le njegov zaključek.

Pridruži se nam tudi ti in nam svoje predloge, ideje ali želje posreduj na e-naslov urednistvo@medijskakomuna.si.

 

 

 Ana Škreblin